PilotPortal på SSFF kansli

(v. 2024-02-18)

Förbundets hemsida

Elevkort

Här kan du som pilot eller instruktör i Svenska Skärmflygförbundet logga in och hantera dina elevkort för utbildningar.
Elevkorten är nu digitaliserade där elev och instruktör kan fylla i och signera uppgifter.

Signering stöds med krav på vilka delar som skall signeras och lagring av signeringsinformationen.
Signerade fält låses för ändring, om de låses upp tas signering bort och får sedan göras om.
Instruktörer kan väljas, läggas till och och huvudansvarig instruktör kan bytas.

Efter att instruktören slutsignerat elevkortet ska eleven fylla i utvärdering av utbildningen och gå med i en klubb vartefter kansliet kan utfärda licens.


Logga in och skapa/fyll i dina elevkort.
Skapa ett konto om du inte redan gjort det.
Observera att du måste använda den epostadress du angett till förbundet tidigare.En förutsättning för att kunna skapa konto och logga in är att du har löst Takeoff-kit eller redan har en licens.
Takeoff-kit löser du här.

Du är välkommen att kontakta kansliet om du behöver hjälp, läs mer här.